O mnie


Anna Pawlak – Twój prawnik

Ukończyłam studia prawnicze na Uniwersytecie Opolskim w 2011 r. Jestem także absolwentką administracji (studia I stopnia ukończyłam w 2007 r. na Uniwersytecie Opolskim, natomiast studia magisterskie w 2009 r. na Uniwersytecie Wrocławskim). W latach 2012-2014 odbyłam aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Opolu. 30 czerwca 2015 r. wpisana zostałam na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Opolu pod numerem OP-1210.

Zarówno w trakcie studiów, jak i podczas aplikacji zdobywałam cenne doświadczenie udzielając bezpłatnych porad prawnych w ramach Studenckiej Kliniki Prawa oraz współpracując z kancelariami radców prawnych oraz adwokackimi w Opolu. W latach 2015-2016 dzięki współpracy z opolskimi Fundacjami: Victim oraz Quissisana, świadczyłam bezpłatną pomoc prawną osobom pokrzywdzonym przestępstwem w Opolu, Strzelcach Opolskich oraz w Gogolinie, a także udzielałam porad prawnych w ramach Nieodpłatnych Porad Prawnych w Opolu.

Niezwykle ważne jest dla mnie ciągłe podnoszenie kwalifikacji w tym rozwój naukowy. Od 2007 r. związana byłam z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego, pracując w tamtejszej Klinice Prawa. W latach 2011-2014 pracowałam jako nauczyciel akademicki na opolskim Wydziale Prawa. 24 czerwca 2014 r. uzyskałam stopień doktora prawa na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Od 2014 r. pracuję na stanowisku adiunkta na Wydziale Prawa i Administracji Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie, a także jestem Kierownikiem tamtejszej Kliniki Prawa i nadzoruję pracę studentów świadczących bezpłatne porady prawne.
Pracę prawnika traktuję jako służbę człowiekowi, i tego też uczę swoich studentów.

Prywatnie jestem szczęśliwą żoną i mamą.